Vize şi servicii consulare

Servicii de viză pentru cetăţeni străini

 

Pentru depunerea cererilor de viză nu este necesară programarea în prelabil.

Taxa consulara este echivalentul in riali sauditi a 60 de euro pentru viza de scurta sedere si echivalentul a  120 de euro pentru viza de lunga sedere.

Plata se face doar cash la ghiseul sectiei consulare si doar in moneda nationala.

Pentru sumele depuse se elibereaza chitanta consulara.

Cererea de viză se depune personal sau prin intermediul altei persoane (in cazurile petentilor sauditi).  Nu se preiau cereri de viză transmise prin poştă sau curierat rapid. În cazul în care solicitantul nu se poate deplasa la Riad, (doar in cazuri bine argumentate ! ) trebuie să facă aranjamente pe proprie răspundere, de a trimite documentele unei persoane care să efectueze operaţiunile de depunere şi ridicare a paşaportului în numele său. Nu este necesară mandatarea oficială. Paşaportul se ridică pe baza chitanţei de plată a taxei consulare de viză. Dacă documentele depuse prin intermediar nu sunt credibile, ambasada cheamă solicitantul la interviu.

In general, cu exceptia cazurilor foarte bine argumentate, pentru toti cetatenii straini este necesara prezenta la Ambasada Romaniei la Riad pentru discutie suplimentara si interviu.

Documentele justificative care atestă scopul călătoriei în România (invitaţii din partea companiilor, invitaţii autentificate la notar public şamd) trebuie să fie prezentate în original şi copie. Copia se reţine la dosarul de viză iar originalul trebuie să fie pregătit pentru prezentare la trecerea frontierei de stat în cazul în care agentul Poliţiei de Frontieră solicită justificarea scopului călătoriei. Acordarea vizei nu garantează accesul străinilor în România.

Pentru evitarea încercărilor de eludare a legislaţiei în materie de angajare în muncă, ambasada nu acorda vize de turism pentru perioade mai lungi de 30 zile si doar cu o singura intrare.

Procesarea unei cereri de viză durează între 3 şi 11 zile lucratoare şi accesul la secţia consulară se face conform programului.

Ambasada nu oferă consultanţă în materie de viză. Informaţia completă pentru depunerea cererii de viză şi a documentelor justificative impuse de legislaţia în vigoare poate fi consultată în paginile de internet gestionate şi actualizate periodic de ambasadă.

In cazul respingerii cererii de viza, taxa consulara nu se returneaza.

Ridicarea pasaportului se poate face la ghiseu sau prin curier rapid.

Ambasada nu este responsabila in caz de pierdere a pasaportului in timpul transportului, nu intermediaza legatura cu agentiile de curierat rapid si nu achita taxe de transport.

 

Regimul de călătorie aplicabil cetăţenilor terţi membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH

 

1. RO:
Regimul de călătorie aplicabil cetăţenilor terţi membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH
Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, viza de intrare pentru străinii, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene (UE), Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţiei Elveţiene (CH) se procesează, la cerere, fără plata taxelor consulare, în cel mai scurt termen și pe baza unei proceduri accelerate.
Programarea în vederea depunerii cererii de viză pentru membrul de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH nu este imperativă, aceste solicitări se preiau în cel mai scurt timp, putând fi depuse la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, direct în timpul orelor de program cu publicul.
La solicitarea de vize de intrare în România, străinii, membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH, trebuie să prezinte:
 cererea tip (link către formular cerere viză de scurtă şedere de pe site-ul MAE: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/protectia_date_cnv/...);
 paşaportul valabil;
 paşaportul, sau actul de identitate al cetăţeanului UE/SEE/CH, în original şi în fotocopie, iar, în cazul în care cetăţeanul UE/SE/CH se află deja pe teritoriul României, copia paşaportului sau a actului de identitate, precum şi copia documentului care atestă rezidenţa pe teritoriul României al cetăţeanului UE/SEE/CH, certificată conform cu originalul de către Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 documente doveditoare ale relaţiei de rudenie.
Străinul, membru de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH este reprezentat de:
 soţ sau soţie;
 descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului UE/SEE/CH, precum şi cei ai soţului/soţiei;
 ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului UE/SEE/CH, precum şi cei ai soţului/soţiei.
Se va avea în vedere că în formularul de solicitare a vizei de intrare în România, câmpurile marcate cu asterisc (*) nu sunt obligatorii pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH.
Prin excepţie de la prevederile art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, străinul, membru de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH poate fi scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare în România, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
● însoţeşte un cetăţean UE/SEE/CH în România, sau se alătură unui cetăţean UE/SEE/CH care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României;
● deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului UE/SEE/CH pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României.


2. EN
Specific Rules Relating to Visa Applicants/Third-State Nationals who are Family Members of EU, EEA or Swiss Citizens
In line with the provisions of Article 5(3) of Government Emergency Ordinance nº102/2005 republished, subsequently modified and completed, Romanian entry visas for third-state nationals who are family members of a citizen of the European Union (EU), of the European Economic Area (EEA) or of the Swiss Confederation (CH) are processed, upon demand, free of charge, as soon as possible and based on an accelerated procedure.
It is not imperative for applicants who are the family members of an EU/EEA/CH citizen to settle an appointment in order to lodge a visa application. Applications may be lodged at the Diplomatic Missions/Consular Posts of Romania abroad, as soon as possible, during working hours.
A visa application lodged by the family member of an EU/EEA/CH citizen should be accompanied only by the following supporting documents:
 application form (link to the online visa application form: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/protectia_date_cnv/...);
 valid passport;
 passport, or ID of the EU/EEA/CH citizen, in the original and copy, as well as, when the EU/EEA/CH citizen is already on the territory of Romania, the copy of the passport or their ID, as well as the copy of the document that attests to the residence of the EU/EEA/CH citizen on the territory of Romania, certified in accordance with the original by the General Inspectorate for Immigration of the Romanian Ministry of Interior;
 proof of family ties. (*) Please note that the term “Family members” refers to either of the qualities below:  the spouse;  direct descendants, irrespective of their nationality, who are under the age of 21 or are supported by the EU/EEA/CH citizen, as well as those of the spouse;  direct ascendants, irrespective of their nationality, who are dependants of the EU/EEA/CH citizen, as well as those of the spouse.
Visa applicants who are family members of an EU/EEA/CH citizen are not required to fill-in the fields marked with an asterisk (*) in the visa application form.
As an exception from the provisions of Article 5(3) of Government Emergency Ordinance no.102/2005 republished, subsequently modified and completed, third-state nationals who are family members of an EU/EEA/CH citizen are exempt from the visa requirement for Romania, should they cumulatively fulfil the following conditions:
 They accompany or join in Romania, the EU/EEA/CH citizen who exercises their right of residence on the territory of Romania;  They hold a valid document that attests their residence on the territory of another member state of the EU, as a family member of the citizen of the EU/EEA/CH that they accompany or join on the territory of Romania.

 

Ziua Naţională

21.11.2019

Dragi compatrioţi, Cu prilejul celebrării Zilei Naţionale a României, Ambasada României în Arabia Saudită va organiza în seara zilei de duminică, 1 …

Regimul de călătorie aplicabil cetăţenilor terţi membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH

16.08.2019

Anexa MI nr. G5-2/6285/01.08.2019 1. RO: Regimul de călătorie aplicabil cetăţenilor terţi membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH Potrivit…

Alegerile europarlamentare, 26 mai 2019

23.05.2019

Alegerile europarlamentare, 26 mai 2019 Duminică, 26 mai 2019, vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European (PE). Dispoziții legale în privința…